Baza Utworów


Ò czim cwirzkają ptôszczi

dodano dnia

Ò czim cwirzkają ptôszczi
Na pargù dnia?
Są to pludrë nônowszé
Chto z kògúm, jak...?

- Co ta dzëwô Warblënô
Zôs zniosła jôj!
Òjcã bòdôj je bòcón -
Zlecôł krôj, rôj...

- Mają dawac wspòmóżczi
Zôrno na dzëb...
Za to …

Czytaj więcej ››

Ju nie zéńdzemë sã tak młodo

dodano dnia

Ju nie zéńdzemë sã tak młodo
Karnu KÒLECZKÒWIANIE - na 50 lat dzejaniô

Ju nie zéńdzemë sã
Tak młodo,
Chòc słunkò zaswiécy
Nad drogą,
A wiater bãdze nas
Pchôł dali -
Jesz òbezdrzimë sã
Cekawi...

Za tim, co bëło
Z …

Czytaj więcej ››

Mògã pòkòchac Ce?

dodano dnia

Mògã pòkòchac Ce?

Wczora dze jindze szedł
Dalek bëła jegò chëcz
Bëła jegò chëcz...
Wiater zaniese lësc:
Mògã pòkòchac Ce,
Mògã jô kòchac Ce,
Czedë bãdze padac deszcz...?

Dzysô òn mój je mùlk
Jedne naje stegnë są
Naje stegnë są …

Czytaj więcej ››

Żniwny sonet

dodano dnia

Żniwny sonet

Òd tëblów pòżniwnô nas witô pôcha,
Z narobiałima rãkama, ùsmiónëch
Nas, lëdzy tak cwiardëch a mitczëch dëchã
Kaszëbów, w przińdnosc naszëch dzôtk zazdrzónëch...

Redotnym, bòcónowim klekòtanim
Roda zwiastëje stwòrziwanié żëcô
Chcemë pòzdrowic Bòga bédowanim -
Co w jimiã …

Czytaj więcej ››

Pierszô wòda

dodano dnia

Pierszô wòda

Jedze, jedze straż ògniowô
Łiskô widã, głosno trąbi,
Bò sã pôli hibridowô
Wójtowa Toyota kòmbi...

Wòdë spùscëlë pół błotka
A to zgasnąc nie chce wcale
Piôskù sëpnãlë wiwrotkã...
Sztuczné robią òddichanié

Wójtowi. Sã biédôk zatchnął
Dëmã z technicznégò …

Czytaj więcej ››

Fópka do sejmù!

dodano dnia

Fópka do sejmù!

Ni mia Wa bë nick procëm
Wiészac Fópkã na płoce?
Mòżna téż na balkónie
Abò na wikszi brómie

Chłop nie wëstraszi lëdzy
Sëchi przë kòżdi pògòdze
A Wasz ùczink to mdze bëlny
Bë jegò do sejmù wëbrôł... …

Czytaj więcej ››

Jedze bez Kaszëbë

dodano dnia

Jedze bez Kaszëbë
Na przëczepie Fópka
Zajedze do Cebie,
Cobë włożëc w ùrnã
Głos: dwadzesca jeden
Z listë Kòalicje
Wez, Fópkã, wëbierzë
Twòjim mdze pòsélcã!

 
Czytaj więcej ››

Stodoła

dodano dnia

Stodoła
z rep. Kaszubskiej Influencerki
Trawestacja: Tomasz Fopke

Czej ni ma tuńca,  tej jak nen pies jem chòrô
Czej długò sedzã doma, tej jaż mie włosë bòlą
Temù dzys zaszalejã, pòòtemknã wierzeje
Przińdzeta na zabawã - mdze Waji pôla żgaga, pôla …

Czytaj więcej ››

Kòlibiónka dlô Gdini

dodano dnia

Kòlibiónka dlô Gdini

Òdpłiwô w snica
Ju mòje miasto
Robi na spicach,
Bë dniã zagasnąc...

Haszkù, Gdiniulkò
Bibkôj, córeczkò
Lulkôj, spòkójno
Zamknijczkôj òczka...

Sëpnie Cë Grzenia
Piôskã na spanié
Zachwarszczi mòrze
Mitczim pòsłanim...

Haszkôj...

Rëbacczé dësze
W méwë zarzekłé
Mùjkają …

Czytaj więcej ››

Szëmaùdzczé nótë

dodano dnia

Szëmaùdzczé nótë

Kòl Trójgardu, na Kaszëbach
Nańdzesz wszëtkò, co je trzeba:

Wszëtcë razã robią w grëpie,
Cobë bëło jeszcze lepi:
Szôłtës, strażôk a zrzeszenié,
KaGieWù a firmë wielné,
Radny, probòszcz, klub spòrtowi,
Ti z kòrzeniama, ti nowi,
Wójt, ùrzãdnicë ùsmióny …

Czytaj więcej ››

Żëczbë na Swiãto Jednotë

dodano dnia

Żëczbë na Swiãto Jednotë

Wszëtczima Mòrsczima, Lasowima,
Błotkòwima, Miastowima a Swiatowima,
Co sã prosto czëją
Kaszëbama,
Żëczã
Zdrowiô pò zażëcym,
Szczescô pò dobëcym,
Stolëmny mòcë
I
Na jedno bëcô!

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 19 strumiannika 2024 rokù

 
Czytaj więcej ››

Zejckù, zejckù, co mie dôsz?

dodano dnia

Zejckù, zejckù, co mie dôsz?
Móm ùwité gniôzdkò z mechù
Dôjkôj zdrówka, szczescô lop
Dobrëch lëdzy nawkół w żëcu -

Wszëtczima lubiéńcoma kaszëbiznë,
wiele Bòżëch łasków z leżnotë latosëch Jastrów, żëczą nôleżniczczi a nôleżnicë partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Chwaszczënie
Chwaszczëno …

Czytaj więcej ››

Serakòjckô kòlãda

dodano dnia

Serakòjckô kòlãda

dla KGW "Secem podszyte" z Sierakowic

Jenkù, Genkù, zdrzë na niebò!
Swiécy gwiôzda òsoblëwô,
Co zwiastëje czasë nowé,
Panowanié Jezësowé...

Pò sąsedzkù, tu w ny Szopie
Marija ùrodzy Knôpiã
Przińdą pasturze a chòwa
Aniołowie bãdą spiewac...

Madrzcë mdą …

Czytaj więcej ››

Wejrowsczé nótë

dodano dnia

Wejrowsczé nótë

Kaszëb Stolëca Dëchòwô
Z daleczi na górczi wòłô
To je Wejer, to Kalwaria
A to są pielgrzimów karna

Biblioteka, rénk i rôtesz
Cedrón, bana, tej-sej sztopë
Deptôk, grifë grają w balã
Hewò jadą do szpitala

To je Léòn, …

Czytaj więcej ››

Móm psa-lapsa

dodano dnia

Móm psa-lapsa

Doma móm psa-lapsa,
Psa-lapsa, psa-lapsa!
W łepkù mô dbów dwasta,
Dbów dwasta, dbów dwasta!

Rãcznik wëszãtoli
Pòprzegrëze bótë
Czej zbroji - zaskòli
I nëkac chce bùten...

Doma móm...

Narobi na mitkò
Prosto w szlorczi mëmë
Czej sã chto …

Czytaj więcej ››

Strażôkóm w Jich swiãto

dodano dnia

Strażôkóm w Jich swiãto

Jadą Môrcën i Mateùsz
Lôc na òdżin zëmną wòdą
Gnają Rómank, Gùst, Werónka,
Bò sã pôli we wsë sąsôd!

Mają kasczi, rãkawice
Co brëkòwny, statk gasniczi
Chãcë wiele, wiele wiarë
Co nie dadzą sã wëpalëc...

Wëprowadzą …

Czytaj więcej ››

Naszi chłopi

dodano dnia

Naszi chłopi

(dla KGW "Sercem podszyte" w Sierakowicach)

Zbiszk mô aùtkò pierszô klasa
Brunk zôs piãkno spiéwô basã
A Mateùsz czarzi w kùchni
Z Riszkã nigdë nie je smùtny...

To  naszi chłopi, chëczowé skarbë
Sami spòsobny jak Ken òd Barbie …

Czytaj więcej ››

Matkò Bòskô Pòlanowskô

dodano dnia

Matkò Bòskô Pòlanowskô
Barnico Pòmòrzô
Dôj Kaszëbóm drogã prostą
Z Kaszëb jaż do nieba
Ùprosz Bòżé przeżegnanié
Na codniowé bëcé
Zdrowié, zgòdã, ùwôżanié
W robòce dobëcé

Ave Marija!

Matkò Bòskô Pòlanowskô
Mëmkò z Swiãti Górë
Dzysô prosymë Cã głosno:
Zdrzë …

Czytaj więcej ››

Piesniô ò chlebie

dodano dnia

Piesniô ò chlebie

 

(dla zespołu "Mali Hopowianie")

Zôrno przińdze w zemiã
A wzéńdze do nieba
Zeseknie tej zbòżé
I w stodołã zwieze

Wëdraszëją z kłosów
Do młëna halają
A zrobią z nich mąkã
Z ni chléb ùkùglają...

Je w …

Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.