Baza Utworów


Ò kochanim...

dodano dnia

Ò kochanim...

Kòchóm Cã smùtną:
- jak cénią czôrnégò kòta w nocë
- jak zapłaceniô nôkôz pòdatkù
- jak ruchna, co jich nie lëdóm nosëc
- jak  szorëm w deszcz, krãpóny òd wiatru...

Kòchóm w redoscë:
- jak bómk òd …

Czytaj więcej ››

Balada spòd pierz'në

dodano dnia

Balada spòd pierz'në

Wiészają piérzą
Na niebnym płoce
Sostrë a bracô aniele...
Dzecóm sã widzy,
Bò ùszłi nocë
Napada sniegù tak wiele...

Pierzëną biôłą
Przëkrëté jiwrë,
Całô swiatowô kòmùda...
Czësto òd nowa
Zglëskłò nacygłé
Na to, co nóm sã nie …

Czytaj więcej ››

Góralsko spsiwka zez Wejrowa

dodano dnia

Góralsko spsiwka zez Wejrowa


Łoj, Maluśki, Maluśki
Jezusek w złobecku
tym wejrowskim, wejrowskim
rynecku

Chto  Boze utuli, utuli
zimno jak w psarni
Ino zaświeci, zaświeci
Lampecka z latarni

My Cia do spanio, do spanio
Połozymy w parku
Zatryluje pzed nocką, …

Czytaj więcej ››

Kòcô żużónka

dodano dnia

Kòcô żużónka

Tam, przë dardze do Kawlów
Sedzy kòt, kùtin kòcy
Czej kòl niegò przejadą
Gùslin miéniô sã w miesąc...

W secë nagarnie gwiôzdë
Z te wëgódnô je leżô
Głosã mrëcząco-miodnym
Nócy tak lëdzóm, zwierzóm:

Szakla, szakla, miôł
Takla, takla, …

Czytaj więcej ››

Czedë pijã

dodano dnia

Czedë pijã

Czedë pijã
Lepi sã w gãbie ùkłôdô...
Czedë pijã
Rozmiejã, co do mie gôdôsz...
Czedë pijã
Pewniészé stôwióm kraczaje...
Czedë pijã
Narôz swiat snôżim sã staje...

Zizu, zizu, za....

Czedë pijã
Noc całą mògã tuńcowac...
Czedë pijã
Robiwóm …

Czytaj więcej ››

Ùsmiôł sã Bóg

dodano dnia

Ùsmiôł sã Bóg

Mòje bótë
To są ale Bótë!
Rôczą bùten
Z mùcą a bez mùcë.
Wej, sã ùsmiôł Bóg,
Czej szewc robił bót!

Mòje kùrpë
To są ale Kùrpë!
W nich doczurpie
Sã w krëjamny nórcëk!
Wej, sã ùsmiôł …

Czytaj więcej ››

Kolęda ulicy Rybackiej

dodano dnia

Kolęda ulicy Rybackiej

A na Rybackiej nucą kolędę
Taką najszczerszą, dziecinną
Jak w Betlejemie przed wiekiem wieków
To nic, że śnieżno, że zimno...

Luli, Maleńki, luli, laj...

A na Rybackiej cieszą się ludzie,
Że się narodził Zbawiciel
Z Kaszubskiej niosą …

Czytaj więcej ››

Sw. Francëszk

dodano dnia

Sw. Francëszk

Jezësowé renë
Rãce, bòk i nodźi
Namienił Nôwëższi
Kòle kùńca drodżi

Drodżi, jaką slôdë
Kroczi wiérnëch wiele
Miłotników rodë,
W niejednym zôkònie

Zôkònie żôrotnym
Z jegò: pax et bonum
Do Nowégò Dwòru
Téż jes zawãdrowôł...

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Elektrowniô wòdnô w Bólszewie

dodano dnia

Elektrowniô wòdnô w Bólszewie

Płënie wòda, je sztróm
Kòl Kòtłowsczich
W Bólszewie...
Stoji nad Bólszewką
Elektrowniô
Prôwdzëwô...

Je ju starszô jak wiek
Rãdo chòdzy
Turbina...
Co, czej pãknie dzélëk?
Dobranocczi
Tej ni ma...

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Nôdolé

dodano dnia

Nôdolé

Piszã Cë z Warszawë
Nen kąsk skrómny lëst
Cobë Të wiedzała
Jak mie teskno je.

Tuwò wszãdze krótkò
I pòd nosã króm
Ale co mie z tegò
Czej Cebie ni móm...

Wcyg wspòminóm lato
Czedë béł Krancbal
Wiózł jem …

Czytaj więcej ››

Strzebielink

dodano dnia

Strzebielink

Dze zaòstelë internowóny?
"Solidarnosc"! Ten miliónów krzik
Bez socjalizm, kòmùnã ùgnóny
Pòlôch przed drëdźim Pòlôchã drżił...

Służbë wëwlokłë wczasnym pòrénkã
Chòcô Të jes béł swój a nié wróg
Ledwò zdążił jesz pòżegnac synka
Rzucëc "Z Bògã" do białczi bez …

Czytaj więcej ››

Jezoro Bòrowò

dodano dnia

Jezoro Bòrowò

Ach, jezoro mòje,
Dze sztócëk niejeden
Tak lubkò jem spãdzył
Tak krótkò...

Jes chłosca mie wòdą
Òblekłi jem wrëgnął
Tak mòdroscë chãtny
Twi piãkny...

Lobelio kòchanô
Je zëma, jo z saniów
Cë kùsczi przesélóm
Gòrącé...

Jaż lód sã …

Czytaj więcej ››

Swiãti Òtón

dodano dnia

Swiãti Òtón

Tczëwôrtny Biskùpie z Bambergù,
Co krziż jes przëniósł Pòmòrzu
I dôwné słowiańsczé bóżczi
Ògniã wiarë zmùżdżił

Patronie kòstkòwsczi parafie,
Co jes na Kaszëbë wëtrafił
Mòdlë sã za nama
Wcyg pòganama...

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Swiãti Mateùsz z Gòrë

dodano dnia

Swiãti Mateùsz z Gòrë

Ten rechùnk cos nie sztëmùje -
Felëją dwie dësze!
W mòjim zsziwkù rozliczeniów
To sã mùszi zgòdzëc!

Je to drãgò pisac prôwdã
Do tegò nôpierszi...
Nie lëdają jak pòdatków,
Nieòklëcznëch wierszi...

Kòl nas w Gòrze ni …

Czytaj więcej ››

Piôsznica

dodano dnia

Piôsznica

Jesz zwònią szosë
Òb smùtanową jadłobã
Serioma pëtaniów: czemù?

Jesz wmikô kroplama
Lëdzczi krziwdë w mech
Piôsznicczégò lasu...

Jesz kaną na òczë
Pôlcama pòzamkłé
Niewërzekłé òbrazë...

Jesz wiater sã zatichô
Żôlã niezrozëmiałi grozë
Mòrdarzstwa niedowinnëch...

Jesz wcyg je wiele …

Czytaj więcej ››

Swiãti Józef z Gniewina

dodano dnia

Swiãti Józef z Gniewina

Jesz jerzmò wòlé do zrobieniô
A pług-òrajk gniewińsczi zemi
Jesz drôbkã, co do blón przëstawiã
Marija wòłô mie na kawã...

Nasz Synk téż wierã bãdze ceslą
Tã karã sóm zesadzył zmëslno
Òpasuj, Józkù, co sã młotkã …

Czytaj więcej ››

Stolemi

dodano dnia

Stolemi

Mòja mùlkò-stolemùlkò
Môsz Të ùwarzoné czestã?
Zupiskò na pierszi môltëch
Kaniniska w jabcëskach na drëdżi
A legùminã z jagòdzësków na mléczëskù?

Mój mùlkù-stolemùlkù
Jem czësto ò czesce zabëła
Chcemë lepi jic sã pòszlapac do jezora
Tej legniemē sã na …

Czytaj więcej ››

Dzéwczątkò z Chwaszczëna

dodano dnia

Dzéwczątkò z Chwaszczëna

Dzéwczątkò z Chwaszczëna
Widzy mie sã
Òczë jak gwiôzdë i głôdką mô skarń...

Dzéwczątkò z Chwaszczëna
Czejbë mie chca
Dosta bë wszëtkò, co mogã le dac...

Dzéwczątkò z Chwaszczëna
Zmerkôj chòc mie
Bãdã cë służił tak wiérny …

Czytaj więcej ››

Czińdowé przëwitanié a rozestanié

dodano dnia

Czińdowé przëwitanié a rozestanié

Witómë milecznëch Gòscy,
Co achtniwac nas pòzeszlë!
Zagrajemë po kaszëbskù,
Pòkôżemë tuńce, piesnie!

Czinda - to je pòzwa nasza.
Jesmë z Bòrowa kòl Kartuz.
Radosc chcemë lëdzóm naszac.
Prosymë ò deszcz òklasków!
.................................................
Czinda gôdô: Do …

Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.