Baza Utworów


Ò kochanim...

dodano dnia

Ò kochanim...

Kòchóm Cã smùtną:
- jak cénią czôrnégò kòta w nocë
- jak zapłaceniô nôkôz pòdatkù
- jak ruchna, co jich nie lëdóm nosëc
- jak  szorëm w deszcz, krãpóny òd wiatru...

Kòchóm w redoscë:
- jak bómk òd …

Czytaj więcej ››

Balada spòd pierz'në

dodano dnia

Balada spòd pierz'në

Wiészają piérzą
Na niebnym płoce
Sostrë a bracô aniele...
Dzecóm sã widzy,
Bò ùszłi nocë
Napada sniegù tak wiele...

Pierzëną biôłą
Przëkrëté jiwrë,
Całô swiatowô kòmùda...
Czësto òd nowa
Zglëskłò nacygłé
Na to, co nóm sã nie …

Czytaj więcej ››

Sw. Francëszk

dodano dnia

Sw. Francëszk

Jezësowé renë
Rãce, bòk i nodźi
Namienił Nôwëższi
Kòle kùńca drodżi

Drodżi, jaką slôdë
Kroczi wiérnëch wiele
Miłotników rodë,
W niejednym zôkònie

Zôkònie żôrotnym
Z jegò: pax et bonum
Do Nowégò Dwòru
Téż jes zawãdrowôł...

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Elektrowniô wòdnô w Bólszewie

dodano dnia

Elektrowniô wòdnô w Bólszewie

Płënie wòda, je sztróm
Kòl Kòtłowsczich
W Bólszewie...
Stoji nad Bólszewką
Elektrowniô
Prôwdzëwô...

Je ju starszô jak wiek
Rãdo chòdzy
Turbina...
Co, czej pãknie dzélëk?
Dobranocczi
Tej ni ma...

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Nôdolé

dodano dnia

Nôdolé

Piszã Cë z Warszawë
Nen kąsk skrómny lëst
Cobë Të wiedzała
Jak mie teskno je.

Tuwò wszãdze krótkò
I pòd nosã króm
Ale co mie z tegò
Czej Cebie ni móm...

Wcyg wspòminóm lato
Czedë béł Krancbal
Wiózł jem …

Czytaj więcej ››

Strzebielink

dodano dnia

Strzebielink

Dze zaòstelë internowóny?
"Solidarnosc"! Ten miliónów krzik
Bez socjalizm, kòmùnã ùgnóny
Pòlôch przed drëdźim Pòlôchã drżił...

Służbë wëwlokłë wczasnym pòrénkã
Chòcô Të jes béł swój a nié wróg
Ledwò zdążił jesz pòżegnac synka
Rzucëc "Z Bògã" do białczi bez …

Czytaj więcej ››

Jezoro Bòrowò

dodano dnia

Jezoro Bòrowò

Ach, jezoro mòje,
Dze sztócëk niejeden
Tak lubkò jem spãdzył
Tak krótkò...

Jes chłosca mie wòdą
Òblekłi jem wrëgnął
Tak mòdroscë chãtny
Twi piãkny...

Lobelio kòchanô
Je zëma, jo z saniów
Cë kùsczi przesélóm
Gòrącé...

Jaż lód sã …

Czytaj więcej ››

Swiãti Òtón

dodano dnia

Swiãti Òtón

Tczëwôrtny Biskùpie z Bambergù,
Co krziż jes przëniósł Pòmòrzu
I dôwné słowiańsczé bóżczi
Ògniã wiarë zmùżdżił

Patronie kòstkòwsczi parafie,
Co jes na Kaszëbë wëtrafił
Mòdlë sã za nama
Wcyg pòganama...

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Swiãti Mateùsz z Gòrë

dodano dnia

Swiãti Mateùsz z Gòrë

Ten rechùnk cos nie sztëmùje -
Felëją dwie dësze!
W mòjim zsziwkù rozliczeniów
To sã mùszi zgòdzëc!

Je to drãgò pisac prôwdã
Do tegò nôpierszi...
Nie lëdają jak pòdatków,
Nieòklëcznëch wierszi...

Kòl nas w Gòrze ni …

Czytaj więcej ››

Piôsznica

dodano dnia

Piôsznica

Jesz zwònią szosë
Òb smùtanową jadłobã
Serioma pëtaniów: czemù?

Jesz wmikô kroplama
Lëdzczi krziwdë w mech
Piôsznicczégò lasu...

Jesz kaną na òczë
Pôlcama pòzamkłé
Niewërzekłé òbrazë...

Jesz wiater sã zatichô
Żôlã niezrozëmiałi grozë
Mòrdarzstwa niedowinnëch...

Jesz wcyg je wiele …

Czytaj więcej ››

Swiãti Józef z Gniewina

dodano dnia

Swiãti Józef z Gniewina

Jesz jerzmò wòlé do zrobieniô
A pług-òrajk gniewińsczi zemi
Jesz drôbkã, co do blón przëstawiã
Marija wòłô mie na kawã...

Nasz Synk téż wierã bãdze ceslą
Tã karã sóm zesadzył zmëslno
Òpasuj, Józkù, co sã młotkã …

Czytaj więcej ››

Stolemi

dodano dnia

Stolemi

Mòja mùlkò-stolemùlkò
Môsz Të ùwarzoné czestã?
Zupiskò na pierszi môltëch
Kaniniska w jabcëskach na drëdżi
A legùminã z jagòdzësków na mléczëskù?

Mój mùlkù-stolemùlkù
Jem czësto ò czesce zabëła
Chcemë lepi jic sã pòszlapac do jezora
Tej legniemē sã na …

Czytaj więcej ››

Kòlãda trzech pasturków

dodano dnia

Kòlãda trzech pasturków

Wczerpòcemë jajów
Przegrëzemë chlebą
Òbùjemë kòżëch
Jaką mùcã z nëbą..

Jaczi szal wéłniany
Z pôlcã rãkawice,
Cobë më nie zmier'zlë
Bë nie wisa swiéce...

Riszk sã zameldëje
Z Bòlesã a Frãckã
W szurkù kòl Jezëska
A Gò …

Czytaj więcej ››

Kòlibiónka z Tãpcza

dodano dnia

Kòlibiónka z Tãpcza

Biża, biżkù, biżulkù
Haszkôj mirno, Synulkù
Żużu, żużkù, żużulkù
Spatkôj, môłi Jezulkù.

Tatk Dzeckù grochòtkã zrobi
Mëmka dô hamkù, napójkô
Wiedno zabôwczi mdą nowé
Wnetk bądzkôsz stolëmno brójkôł...

Biża, biżkù, biżulkù
Haszkôj mirno, Synulkù
Żużu, żużkù, żużulkù …

Czytaj więcej ››

Ò czim tak szëmi wiater jeseni?

dodano dnia

Ò czim tak szëmi wiater jeseni?
Ò w słuńce sã zazdrzenim?
Ò gwiôzdów zabôczenim
Ò nocë szarim snienim?

Ò czim zymkù kroplawica zwònia?
Ò tim, że pôchnie zemia?
Kwasno kòminë dëmią?
Ò lëdzach nierozëmnych?

Cëż czëc w òpòcësznëch sniegù smiotach? …

Czytaj więcej ››

Balada ò Gerce

dodano dnia

Balada ò Gerce
na spòdlim historie pòdóny przez mòjégòTatã Zygmùnta

Swiat spùszcziwô smrokù gardinã
Psëskò òd wsë załaja zberkù
Sómny las je, nikògò ni ma
Nawetk ptôszka sã tu nie zmerkô...

Tak cëchùchnò jak w stôrim zarkù
Wiater niesmiało òdnąt-donąt …

Czytaj więcej ››

Renospiczk

dodano dnia

c

Pòlecã ptôchã pòjudżi
Dze góra cziwie wësokô
Winkòwac bãdą mie smùdżi
A strëdżi zachwarszczą snodkò...

Bùcznieją sokã drzéwiãta
Stopniwają sniegù smiotë
Wiaternô òrkestra dãtô
Grô mëszo-toczkòwé szpôsë...

Żaba zachrochce òbslëzgło
Latkò zafarwi mòtilã
Zôs biédnégò psë pògrëzą
A głupémù …

Czytaj więcej ››

Deszcz

dodano dnia

Deszcz

Je zezarutno
Përznã smùtné
Wiadło, że
Padô
Deszcz...

Lata rozkòlib
Zélnikòwi
Taczi gòsc
Padô
Deszcz...

Zabùrcza w niebie
Òdblónienié
Dzedës, dzes
Padôł
Deszcz...

Zablecza kòtë
Serzchle mòkré
Hewò, bò
Padô
Deszcz...

Tómk Fópka, Krënica-Zdrój, 1 zélnika 2022 roku, gòdz. …

Czytaj więcej ››

Pòj

dodano dnia

Pòj
Pòj, mòje dzéwczã
Pùdzemë stegną
Dze miłé słowò
Rzeknã nié-jedno...

Pòj, lubczi mùlkù
Pòdôj mie rãkã
Wëcmanim szczescô
Nócmë chòrankã...

Pòj, nômilejszô
Sadnij do stołu
Zjém cebie całą
A witro - znowù...

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 17 lëpińca 2022 rokù, …

Czytaj więcej ››

Tatowi

dodano dnia

Tatowi

Nie dóm Jemù kwiata
Na to nie żdô Tata
Sygnie słowów krutka
Z wdzãcznotë ògródka...

Za cãżką robòtã
Òbònioną mòkã,
Bë ba co na stole,
Bë rósł we mie stolëm...

Cobëm grac miôł na czim
Bëm so w żëcym …

Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.