Aktualności

Podejmij kaszubskie studia. Jeszcze można!

dodano dnia

Ze strony kaszubi.pl:

Do 11 września 2013 r. przedłużony został termin naboru na nowy kierunek studiów (stacjonarne studia I stopnia) na Uniwersytecie Gdańskim – etnofilologię kaszubską.

Etnofilologia kaszubska może dać młodemu człowiekowi wysokie kompetencje językowe w kaszubszczyźnie, znajomość specyfiki pracy w różnych instytucjach oświatowych i kulturalnych (współpraca z radiem, prasą, muzeami na Pomorzu) nadto rzetelną wiedzę kaszuboznawczą: o języku, o historii, geografii, literaturze i folklorze regionu, orientację w polityce językowej Polski i Europy, co otwiera gamę możliwości kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Studenci kierunku mają szansę biegłego opanowania mówionej i pisanej kaszubszczyzny literackiej. Studia na etnofilologii kaszubskiej to także miejsce na dialog i swobodną wymianę poglądów dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są wiedzą o człowieku, jego tożsamości i kulturze.

Absolwenci etnofilologii kaszubskiej będą przygotowani do pracy w szkole (nauczyciel języka kaszubskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej), w mediach kaszubskich, w wydawnictwach regionalnych (edytor tekstu, korektor), czy też w instytucjach związanych z promocją regionu, m.in. w domach kultury i w administracji samorządowej. Zajęcia będą odbywały się także poza budynkiem UG, w ośrodkach związanych z kształceniem umiejętności profesjonalnych.

Przedmioty na kierunku etnofilologia kaszubska:

Praktyczna nauka języka kaszubskiego:

Gramatyka opisowa języka kaszubskiego = ok. 650 godzin (podobnie jak na filologiach obcych)

grupa przedmiotów językoznawczych:

Gramatyka języka polskiego

Hist. jęz. kasz. z elementami hist. jęz. polskiego    

Kaszubszczyzna w świecie języków Słowian

Dialekty i gwary Polski

grupa przedmiotów literaturoznawczych:

Wstęp do literaturoznawstwa

Analiza dzieła literackiego

Poetyka

Historia literatury kaszubskiej

grupa przedmiotów kulturoznawczych:

Polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie

Historia Kaszub i Kaszubów

Kultura kaszubska

Specjalności zawodowe  =  360 godzin + praktyki

Nauczycielska (nauczyciel języka kaszubskiego w kl. IV-VI):

Psychologia, Pedagogika, Kultura żywego słowa z emisją głosu, Dydaktyka języka kaszubskiego Literatura dla dzieci i młodzieży,

Animacyjno-medialna (pracownik instytucji kultury, administracji publicznej i mediów regionalnych):

Animacja kultury, Kaszubskie instytucje kultury, Komunikacja międzykulturowa, Antropologia Kaszub i Pomorza, Kaszubsko-pomorski ruch regionalny, Media kaszubskie, Techniki i formy dziennikarskie, Retoryka wystąpień publicznych

uwaga: część zajęć związanych ze specjalnościami zawodowymi planuje się przeprowadzić we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. szkoły, KUL w Wieżycy, MPiMKP w Wejherowie, media (radio Kaszëbë, Pomerania).

Przedmioty wspólne dla obu specjalności zawodowych:

„obligatoryjne” dla licencjatu każdego kierunku filologicznego: W-f, język obcy, historia myśli humanistycznej itp.

Jakie możliwości ma absolwent nowego kierunku studiów?

Po etnofilologii kaszubskiej można skończyć studia II st. filologii polskiej i uczyć dwóch przedmiotów: kaszubskiego i polskiego lub, wybierając spec. edytorską, pracować w wydawnictwach regionalnych jako korektor, redaktor, edytor. Po etnofilologii kaszubskiej można kontynuować studia na dziennikarstwie i szukać pracy w mediach lub wybrać się na slawistykę, etnologię czy kulturoznawstwo i… badać języki i kultury słowiańskie, skończyć studia doktoranckie i…. samodzielnie projektować swoją ścieżkę naukową i zawodową! Dla absolwentów etnofilologii kaszubskiej atrakcyjne może być także podjęcie studiów na pedagogice, socjologii, politologii, historii, czy filozofii i w zależności od upodobań i predyspozycji szukać pracy w urzędach, administracji samorządowej, w placówkach kultury i promocji regionu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.