Aktualności

Odpowiedzi na pytania Internautów- SFGS

dodano dnia

Na Społecznym Forum Gminy Szemud zadano mi m.in. takie pytania, na które zamieszczam odpowiedzi:

1. Poprawa stanu dróg lokalnych i gminnych, w tym realizacja projektów partnerskich z Mieszkańcami; - ciekawy temat może jakieś szczegóły, rozumiem, że chodzi o dofinansowanie gminy do inicjatyw mieszkańców...
Tak. Proponuję Gminny Program Budowy Dróg Lokalnych, w ramach którego:
- zainteresowani Mieszkańcy zakładają komitety budowy/poprawy nawierzchni poszczególnych dróg/ulic
- przekazują do gminy swój wkład
- gmina dokłada drugie tyle i układa płyty YOMB
Tym sposobem co roku dana droga utwardzana jest na kolejnym odcinku. Przy obecnym zadłużeniu gminy i pilnej potrzebie poprawy stanu dróg ten model, sprawdzony w innych gminach, w tym sąsiedniej- Żukowo- wydaje się rozsądną alternatywą.

2. Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy; - wiem, że to temat rzeka, ale pewnie ma Pan już jakąś wizję...
Owszem. Mieszkańcy gminy przekazali mi długa listę niedogodności, na które napotkali starając się załatwić swoją sprawę w urzędzie gminy. Chciałbym przyjrzeć się każdemu stanowisku, zapoznać z realizacją procedur, z terminowością załatwiania spraw oraz z ustawowo określonymi kompetencjami na poszczególnych stanowiskach. Nie zamierzam robić rewolucji, jednakże chciałbym położyć mocny nacisk na "służebną" względem mieszkańca gminy funkcję każdego pracownika urzędu, łącznie z wójtem.

Czytaj więcej ››

Wypada się przedstawić

dodano dnia

Mam 40 lat. Mieszkam w Chwaszczynie. Pochodzę z gospodarstwa rolnego- nie boję się ciężkiej pracy.

Posiadam wykształcenie średnie techniczne oraz wyższe magisterskie. Swoją wiedzę poszerzyłem na dwóch kierunkach studiów podyplomowych oraz wielu kursach i szkoleniach.

Od 14 lat jestem zawodowo związany z samorządem.  Cztery lata pracowałem jako zastępca burmistrza gminy Żukowo i przez okres kolejnej kadencji  jako radny-  wiceprzewodniczący rady tej gminy.

W starostwie powiatowym w Wejherowie byłem naczelnikiem wydziału kultury i spraw społecznych. Obecnie zarządzam Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w  Wejherowie.

Mam umiejętności poparte praktyką w zakresie zarządzania w administracji publicznej oraz oświacie. Posiadam doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych z UE.

Wspólnie z żoną wychowuję troje dzieci. Pasjonuje mnie muzyka i kultura kaszubska, w których znane są moje osiągnięcia. Jestem osobą bardzo zaangażowaną społecznie, działam m.in. w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.

Swobodnie posługuję się językiem angielskim i rosyjskim.

Uzyskałem poparcie Platformy Obywatelskiej RP.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Fopke

 

Czytaj więcej ››

Odpowiedzi na pytania Internautów

dodano dnia

Na Społecznym Forum Gminy Szemud zadano mi kilka pytań. Odpowiedziałem już na pierwsze dwa pytania:

1. Jeśli zostałby Pan Wójtem jakie problemy naszej Gminy rozwiązałby Pan w pierwszej kolejności?
Do końca obecnej kadencji pozostaje niecałe półtora roku. Tegoroczny budżet należy zrealizować w jego zasadniczym kształcie. Najpilniejsze sprawy zgłaszane przez Mieszkańców Gminy, którymi chciałbym się zająć w pierwszej kolejności, to poprawa stanu dróg lokalnych i usprawnienie pracy urzędu gminy.

2. W jaki sposób zamierza Pan zwiększyć wpływy środków do budżetu Gminy?
Sprawa jest złożona i trudno oczekiwać znacznego zwiększenia budżetu w tak krótkiej perspektywie czasowej (1,5 roku). Zmiany planów przestrzennego zagospodarowania, co może dać szansę na sprowadzenie do gminy inwestorów- to niekrótka procedura. Podobnie jest z pieniędzmi unijnymi. Najpierw trzeba stworzyć dobry projekt, przejść przez wszystkie sita oceny, zapożyczyć się lub wyłożyć z własnych środków, by potem czekać na zwrot z kasy unijnej. Nieco szybciej da się ściągnąć kapitał poprzez stworzenie katalogu dostępnych ofert dla inwestorów- zarówno gminnych działek jak i prywatnych. Taki gminny interaktywny katalog zamieszczony w internecie mógłby skupić uwagę potencjalnych przedsiębiorców, którzy zatrudniliby Mieszkańców Gminy. Jest jeszcze jedna opcja. Stosunkowo najszybsza. Przeprowadzenie obywatelskiej kampanii informacyjnej wśród osób, które są mieszkańcami Gminy Szemud a nie podają tego faktu w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego. Na skutek tego choć mieszkają w gminie Szemud- ich udział od podatku dochodowego odprowadzany jest przez Warszawę np. do bogatej Gdyni, gdzie są wciąż zameldowani... (Miałem okazję wziąć udział w bardzo interesującej dyskusji na ten temat między "nowymi" a "starymi" mieszkańcami gminy na spotkaniu w Koleczkowie.) Optuję za dokładnym przedstawieniem możliwości, jakie daje Mieszkańcom Gminy Szemud zgodne z prawdą wypełnienie jednej z urzędowych rubryczek w druku PiT.

Czytaj więcej ››

Odpowiedzi na pytania Internautów- 2

dodano dnia

Na Społecznym Forum Gminy Szemud zadano mi kilka pytań. Odpowiedziałem już na pierwsze dwa pytania. Dziś kolej na trzecie:

3. Jak podniesie Pan poziom bezpieczeństwa w Gminie? Jakie działania zamierza pan podjąć?

  1. Wspieranie służb państwowych (Policja) i społecznych (Ochotnicza Straż Pożarna)

Sukcesywne dofinansowanie zakupu wozów, remontu i budowy boksów garażowych, rozbudowy i doposażania remiz, zakup sprzętu- zwłaszcza dla tych jednostek, które funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym. Sam jestem strażakiem i wiem, jakie znaczenie ma wsparcie gminy, nie tylko w ustawowym/ ekwiwalentowym zakresie.

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

Monitoring w szkołach i na terenie do nich należącym, chodniki i oświetlenie w miejscach newralgicznych w poszczególnych sołectwach, promocja sportu i kultury jako alternatywy dla spędzania wolnego czasu, zapewnienie opieki podczas dowozów szkolnych i tzw. stopki w ruchliwych miejscach (osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę), realizacja zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, promocja i wsparcie programów społecznych nakierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, cykliczne szkolenia z obrony cywilneji z postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Czytaj więcej ››

Odpowiedzi na pytania Internautów- 4

dodano dnia

5. Jak rozwiązałby Pan problem z brakiem miejsc do aktywnego spędzania czasu dla dzieci po zajęciach lekcyjnych?
- szkoła ma żyć po zakończeniu zajęć- dodatkowe kółka zainteresowań, kluby hobbystów; podczas wakacji i ferii: kolonie i półkolonie, w których zajęcia prowadzić mogą nauczyciele szkół z terenu gminy- gmina może przyznać granty stowarzyszeniom na realizację tego typu zajęć
- trzeba wprowadzić jasne reguły korzystania z gminnych, hal, sal, boisk i placów zabaw. (Nie może być np. tak, że z chwilą zakończenia zajęć w szkole młodzież jest wyganiana z boiska...) Po co więc budowano je?!
- stowarzyszenia, grupy formalnie działające na terenie gminy powinny mieć darmowe wejście na sale. Bez sensu jest przyznawanie przez gminę dotacji stowarzyszeniu, klubowi sportowemu, który musi ją potem oddać gminie płacąc za wynajem GMINNEJ sali...
- tam, gdzie jeszcze nie ma urządzeń do zabawy i rekreacji, należy takie stworzyć korzystając z dostępnych jeszcze źródeł pozabudżetowych, np. skatepark
- wiele młodych osób skarży się na brak dostępu do internetu, np. w Donimierzu- chciałbym zmienić taki stan rzeczy
- wsparcie istniejących i zachęta do tworzenia nowych form aktywności zorganizowanej w ciała prawne, np. stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje kulturalne i społeczne, dotacje na imprezy/ przedsięwzięcia propagujące twórcze spędzanie czasu, w tym także te parafialne
- nieustanna promocja działalności Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury

6. Dlaczego uważa Pan, że jest najlepszym kandydatem na stanowisko Wójta Gminy?
Jestem jedynym kandydatem, który pracował jako zastępca burmistrza, więc znam sposób funkcjonowania urzędu i spektrum spraw, jakimi wójt się zajmuje. Posiadam odpowiednie wykształcenie, w tym ministerialne uprawnienia do nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej. Byłem radnym i wiceprzewodniczącym rady gminy, więc wiem, jak to wygląda także z tej perspektywy. Mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno jako urzędnik szczebla gminnego i powiatowego, ale też jako działacz społeczny. (Obecnie oceniam wnioski unijne, które realizowane będą na terenie powiatu kartuskiego). Jestem jeszcze młodym facetem- mam siły do pracy i chęć tworzenia. Jestem osobą reprezentatywną. Potrafię panować nad emocjami, prowadzić merytoryczną dyskusję, wyciągać wnioski i realizować cele. Słucham ludzi i potrafię przeprosić, jeśli zdarzy mi się pomylić. Mam też swoje wady, w tym słabość do słodkości...

Przedstawiam więc Szanownym Wyborcom pewną propozycję. O tym, czy jest ona najlepsza- zdecydujecie Państwo.

Czytaj więcej ››
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.